سپتیک تانک

سپتیک تانک

حجم منطقه ته نشینی سپتیک تانک

حجم مورد نیاز این منطقه از سپتیک تانک ، بر حسب زمان ماند لازم جهت ته نشین شدن مواد جامد معلق قابل ته نشینی محاسبه میگردد.حجم منطقه ته نشینی رابطه ی مستقیم با تعداد جمعیت تحت پوشش سپتیک تانک و میزان سرانه تولید فاضلاب ذدارد.با استفاده از معادله ی زیر حجم مزبور محاسبه میگردد:

Vh= *p*q*th

 در این معادله ، Pتعداد جمعیت تحت پوشش ، q تولید سرانه ی فاضلاب انتهای دوره طرح برحسب لیتر به ازای هر نفر در روز ، th زمان لازم جهت ته نشینی (حداقل زمان ماند 5 ساعت توصیه شده است). علاوه بر این ، زمان ته نشینی از معادله زیر قابل محاسبه میباشد:

Th=1/5-0/31 Log P*q

در این معادله P جمعیت تحت پوشش سال نهایی دوره طرح و q سرانه یتولید فاضلاب سال انتهای دوره طرح بر حسب لیتر به ازای هر نفر در روز می باشد.

حجم منطقه ی هضم سپتیک تانک

به صورت معمول ، حجم لجن تازه تولیدی به ازای هر نفر ، حدود 5/0 تا یک لیتر در روز می باشد. حجم منطقه هضم لجن در سپتیک از معادله زیر قابل محاسبه می باشد:

Vd=0/5*  *P*td

در این معادله ، P جمعیت تحت پوشش و td زمان مورد نیاز برای هضم بی هوازی لجن بر حسب روز می باشد.زمان لازم برای هضم بی هوازی لجن ((td در مخازن سپتیک از معادله زیر به دست می آید:

Td=30

 Tدرجه حرارت مخزن برحسب درجه سانتیگراد می باشد.

 حجم منطقه ذخیره لجن سپتیک تانک

حجم منطقه ذخیره لجن به میزان تجمع لجن هضم شده (r) و به مدت زمان برداشت لجن (دوره تخلیه) بستگی دارد . مقادیر r برای دوره های مختلف برداشت لجن (n) به شرح زیر می باشد:

برای n  ، بیش از 5 مقدار r برابر است با 06/0 مترمکعب به ازای هر نفر در سال.

برای n، کمتر از 5 مقدارr  برابر است با 04/0 مترمکعب به ازای هر نفر در سال.

با توجه به مباحث فوق، حجم منطقه ذخیره لجن (VSL) از طریق معادله زیر بدست می آید:

VSL=r*p*n

در این معادله ، r میزان تجمع (تراکم) لجن هضم شده ، P جمعیت تحت پوشش و n دوره تخلیه لجن بر حسب سال می باش. با توجه به موارد مذکور ، کل حجم تانک برابر با مجموع حجم های مناطق مختلف از معادله زیر بدست می آید:

V=Vh+Vd+1/4 VSL

در طراحی سپتیک تانک سعی می شود ، با توجه به میانگین فاضلاب تولیدی در طول شبانه روز زمان ماند بین 5/0 تا 3 روز انتخاب شود.

سپتیک تانک فراب تدبیر

هرچند که برای جریان های فاضلاب با دبی بیش از 400 مترمکعب در شبانه روز استفاده از ایمهاف تانک به جای مخازن سپتیک پیشنهاد گردیده است. ولی از سپتیک تانک های بزرگ نیز می تواناستفاده نمود.عموما سپتیک تانک های بزرگ ، همانند راکتورهای با جریان نهرگونه طراحی و ساخته می شوند. نکته ی مهم در طراحی ظرفیت این تانک ها ، رعایت حداقل حجم ، 5 برابر متوسط جریان فاضلاب تولیدی می باشد.

راندمان حذف در مخازن سپتیک به خصوصیاتی همانند کیفیت فاضلاب ورودی ، ضوابط و مبانی منظور شده در طراحی و شرایط راهبری بستگی دارد و نمی توان برای آن راندمان ثابتی را منظور نمود.بررسی مراجع معتبر مقادیر مختلفی برای راندمان حذف در سپتیک تانک ارائه نموده اند. میزان تولید لجن در مخازن سپتیک به ازای هر نفر در روز به صورت موردی حدود 22/0 لیتر براورد شده است.موقعیت استقرار مخازن سپتیک در اجتماعات کوچک (مناطق روستایی) با توجه به عرض کم معابر و وجود سایر تاسیسات زیر بنایی مانند خطوط انتقال و یا شبکه ی توزیع آب از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد.

تجهیزات تصفیه فاضلاب

ثبت سفارش آنلاین

همکاران ما جهت دریافت جزئیات سفارش و همچنین ارائه مشاوره، در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

محصولات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
چت را شروع کنید
برای چت در WhatsApp مشاور را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم