مقالات آموزشی تصفیه آب و فاضلاب

فرآیند MJHB

فرآیند ژوهانسبورگ (MJHB)

این فرآیند در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی آغاز شد و گزینه ای برای فرآیندهای UCT یا UCT  اصلاح شده است. 2 یک مخزن آنوکسیک برای کاهش نیترات در RAS قبل از…
هوادهی گسترده متناوب دو فاز IDEA

هوادهی گسترده متناوب دو فاز (IDEA)

توصیف فرآیند روش متعارف تصفیه فاضلاب شامل انواع مختلفی از فرآیندهای لجن فعال بود که در بیشتر نقاط دنیا به‌کار گرفته می‌شد. در بیشتر نقاط دنیا، نیاز برای ساختن واحدهای…
هوادهی گسترده EAAS

هوادهی گسترده (EAAS)

فرآیند تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده نوعی از فرآیند لجن فعال می باشد که در آن تصفیه بیولوژیکی برای حذف مواد آلی زیست تخریب پذیر، تحت شرایط هوازی اتفاق می افتد. اکسیژن مورد…
لجن فعال متعارف (CAS)

لجن فعال متعارف (CAS)

لجن فعال یک روش بیولوژیکی برای تصفیه فاضلاب است. روش لجن فعال متعارف CAS از یک یا چند راکتور بیولوژیک تشکیل‌شده است، که لجن به‌واسطه هواده‌های مکانیکی به حالت معلق…
لجن فعال با مدیای ثابت (IFAS)

لجن فعال با مدیای ثابت (IFAS)

فرایند IFAS نوعی فرایند لجن فعال است که در آن از تلفیق  رشد چسبیده و معلق میکروبی به‌صورت هم‌زمان استفاده می‌گردد. این سیستم‌ها نسبت به فرایندهای متداول لجن فعال مزیت‌های…
فرایند اکسیداسیون پیشرفته AOPS

فرایند اکسیداسیون پیشرفته (AOPS)

اکسیداسیون شامل فرایندهایي هستند که اساس آنها بر تولید رادیکالهاي آزاد هیدروکسیل است که توانایی زیادي در تجزیه مواد آلی مختلف دارند. روشهاي اکسیداسیون به دو روش الف) اکسیداسیون شیمیایی…
فرایند تصفیه فاضلاب به روش A2O

فرایند A2O

فرآیند تصفیه فاضلاب به روش A2O گونه ی اصلاح شده ای از فرآیند AO می باشد. مخفف A2O بیان کننده‌ی فرآیندهای اصلی مورد استفاده در این سیستم است که شامل…
شناورسازی به کمک هوای فشرده DAF

شناورسازی به کمک هوای فشرده (DAF)

شناورسازی به کمک هوای فشرده (Dissolved Air Floatation) یکی از فرایندهای مهم تصفیه آب، پساب و فاضلاب‌های صنعتی می‌باشد. واحد شناورسازی با هواي محلول معمولاً در تصفیه‌خانه‌ها و کارخانه‌ها بعد از يك…
رشد چسبیده با مدیای متحرک MBBR

رشد چسبیده با مدیای متحرک (MBBR)

راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک یا MBBR یک فرآیند بیولوژیکی رشد چسبیده برای تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی جهت حذف BOD، نیتریفیکاسیون و دینیتریفیکاسیون می باشد. فرآیند MBBR شامل…
راکتور پر و خالی شونده ناپیوسته SBR

راکتور پر و خالی شونده ناپیوسته (SBR)

راکتور(SBR ) یکی از فرآیندهای هوازی تصفیه فاضلاب است. درواقع  SBR یک سیستم لجن فعال پر و خالی شونده برای تصفیه فاضلاب است که در آن شکل اولیه لجن فعال…
دیسک بیولوژیکی گردان RBC

دیسک بیولوژیکی گردان (RBC)

فرایند RBC یک فرایند بیو فیلمی در تصفیه فاضلاب است که ا ز یک سری صفحات یا تماس دهنده‌های دوار که به یک شفت مرکزی متصل هستند و حول شفت…
تصفیه فاضلاب BioRock

تصفیه فاضلاب BioRock

تصفیه فاضلاب بدون نیاز به انرژی الکتریکی BioRock، یک فناوری پیشرفته‌ی تصفیه فاضلاب محصول کمپانی BioRock آلمان است که با استفاده از آن می‌توان فاضلاب‌های گستره‌ی وسیعی از اجتماعات کوچک…
انعقاد و شناورسازی الکتریکی ECF

انعقاد و شناورسازی الکتریکی (ECF)

امروزه با فرآگیر شدن استفاده از فرآیندهای با تکنولوژی بالا راهکارهای نوینی برای غلبه بر فاضلاب هایی با بارآلودگی بالا مانند فاضلاب صنعت نساجی، پساب های فوق اشباع صنعت دام…
بیو راکتور غشایی MBR

بیو راکتور غشایی (MBR)

فرآیندهای بیوراکتور غشایی (MBR) فناوری جدیدی در صنعت تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از آب است که با استفاده از میکرو فیلتراسیون (MF) یا اولترافیلتراسیون (UF) و تلفیق آن‌ها با…
فهرست