بهره برداری و نگهداری سیستم های تصفیه فاضلاب

بهره برداری و نگهداری یکی از موضوعات مهم در تصفیه فاضلاب می باشد. تمامی فعالیت های مربوط به بخش های طراحی و تدارک و ساخت سیستم های تصفیه فاضلاب با هدف امکان هرچه بهتر راه اندازی و بهره برداری آنها انجام می پذیرد. بدون شک دستیابی به پساب خروجی استاندارد نیازمند بهره برداری و نگهداری اصولی و فنی از سیستم های تصفیه فاضلاب می باشد.

برای بهره برداری صحیح از تصفیه خانه ها باید بررسی های مختلف و آزمایشات متعدد انجام شود تا بتوان بخوبی برای هر مسئله علت یابی نمود. عدم راه اندازی و بهره برداری صحیح، سبب هدر رفتن هزینه ها می گردد و اهداف مورد نظر در استقرار سیستم تصفیه فاضلاب برآورد نشده و سیستم تصفیه کارایی لازم را نخواهد داشت.

پارامترهای موثر در بهره برداری از فرآیند تصفیه فاضلاب با لجن فعال

پاررامتر هایی که در جریان لجن فعال باید کنترل شوند شامل موارد زیر می باشند:

 • دامنه تغییرات PH
 • میزان بار آلی
 • میزان اکسیژن محلول DO
 • شاخص حجمی لجن SVI
 • نسبت غذا به میکرو اورگانیسم F/M
 • سن لجن
 • میزان غلظت MLSS- MLVSS
 • حضور فلزات سنگین و سمی

مشکلات رایج در بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب

را اندازی هر فرآیند یک دوره بحرانی محسوب می شود . فرآیند های بیولوژیکی نیازمند مراقبت و صرف زمان بیشتر می باشند.

وقتی تصفیه فاضلاب با روش لجن فعال صورت می گیرد ، در ابتدای بهره برداری 14 روز لازم است تا اولین توده های باکتری با لجن های فعال به وجود آید ، در این مدت در سطح حوض های هوادهی کف زیادی تولید خواهد شد ولی نیاید در این حالت هوادهی را در حوضچه های هوادهی  فاضلاب قطع کرد. ممکن است لجن فعال در اثر رشد بعضی از باکتری های رشته ای حجم شده و از قدرت ته نشینی آن کاسته می شود در این حالت توجه به چند نکته ضرورت دارد:

 1. کم کردن لجن فعال برگشتی : تزریق قسمت مهمی از لجن فعال به فاضلاب ورودی به عنوان لجن اضافی . اگر با این تدبیر کیفیت لجن فعال بهبودی حاصل نگردید لازم است لجنهای حاصل در روش تصفیه را تخلیه و مجددا منتظر پیدایش توده های جدید باکتری شد.
 2. افزایش زمان هوادهی فاضلاب
 3. اگر امکان طولانی تر کردن زمان هوادهی فاضلاب  موجود نیست بهتر است قسمتی از فاضلاب مخلوط با لجن حوض ته نشینی نهایی را از مدار خارج کنیم تا فرصت تشکیل  مجدد توده های بیولوژیکی تامین گردد.
 4. به حوض ته نشینی مواد منعقد کننده اضافه کرد.
 5. به فاضلاب ورودی 5 میلیگرم در لیتر کلر اضافه نمود.
 6. هوادهی مرحله ای را به اجرا گذاشت.
 7. مواد مغذی ازتی و فسفاتی به محیط اضافه کرد.

اما از دیگر مشکلات برای بهره برداری از تصفیه خانه های آب و فاضلاب می توان به موارد زیر اشاره نمود که هرکدام دارای راه کنترلی مخصوص به خود می باشند، این مشکلات فصلی هستند و اغلب در فصول مثل تابستان به وجود می آیند.

راه حل: در این حالت برای جلوگیری از خرابی سیستم می توان با افزایش نرخ لجن دفعی، فرآیند را به سمت مطلوب شدن هدایت نمود.

راه حل: دو راه برای کنترل این حالت وجود دارد. اول افزایش دفع لجن می باشد و راه حل دوم استفاده از مواد منعقد کننده است که می تواند تا حدودی این مشکل را بر طرف نماید.

راه حل: زمان ماند پساب در سیستم کنترل گردد.

راه حل: در زمانی که این اتفاق می افتد می توان از طریق افزایش لجن دفعی یا افزایش میزان اکسیژن محلول و بالا بردن میزان کلرزنی مشکل را برطرف نمود.

این شرکت دارای گواهینامه تایید صلاحیت بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب و تایید صلاحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های فاضلاب از وزارت محترم نیرو میباشد و آماده ارائه خدمات به صنایع مختلف میباشد. جهت دریافت روش اجرایی و کسب اطلاعات بیشتر با شرکت تماس حاصل فرمایید.

فهرست