شرکت مهندسی فرآب تدبیر

09044571557 – 02633412707-02634238243-02634238231

لجن فعال متعارف (CAS)

لجن فعال یک روش بیولوژیکی برای تصفیه فاضلاب است. روش لجن فعال متعارف CAS از یک یا چند راکتور بیولوژیک تشکیل‌شده است، که لجن به‌واسطه هواده‌های مکانیکی به حالت معلق نگهداشته می‌شود. در فرایند CAS سیستم هوادهی طوری طراحی می‌شود که اکسیژن موردنیاز را در طول تانک به‌صورت هوادهی مرحله‌ای تأمین کند. برای مثال در ابتدا سرعت تزریق بالاتر و در نزدیک انتهای تانک، مقدار آن کمتر است. مایع مخلوط مستقیماً به ته‌نشینی منتقل‌شده، که در آن جداسازی جامدات از فاز مایع رخ می‌دهد، سپس پساب حاصله تخلیه می‌شود. در این روش بخش‌های اصلی عبارت‌اند از:

حوضچه هوادهی یا راکتور، حوضچه ته‌نشینی ثانویه، بازگشت لجن بیولوژیک به حوضچه هوادهی و حذف لجن مازاد.

مزایای روش لجن متعارف:

  • راندمان حذف BOD بالا
  • افت فشار هیدرولیکی پایین
  • هزینه اولیه پایین
  • حساسیت کمتر به تغییرات دما
  • راهبری ساده

معایب روش لجن فعال متعارف:

  • تولید لجن ثانویه
  • مصرف انرژی بالا
  • حجیم شدن لجن
  • بالا آمدن لجن
  • ایجاد کف