شرکت مهندسی فرآب تدبیر

09044571557 – 02633412707-02634238243-02634238231

شناورسازی به کمک هوای فشرده (DAF)

شناورسازی به کمک هوای فشرده (Dissolved Air Floatation) یکی از فرایندهای مهم تصفیه آب، پساب و فاضلاب‌های صنعتی می‌باشد. واحد شناورسازی با هوای محلول معمولاً در تصفیه‌خانه‌ها و کارخانه‌ها بعد از یک واحد CPI و یا API قرار می‌گیرد و به‌وسیله مواد شیمیایی (معمولاً پلیمرها یا مواد منعقد کننده و یا هردو) و شناورسازی، روغن‌های امولسیونی را می‌زداید. در سیستم DAFجهت اشباع سازی پساب از هوا آن را تحت‌فشار قرار می‌دهند . تحت‌فشار قرار دادن پساب به سه روش صورت می‌گیرد :تحت‌فشار قرار دادن کل جریان، تحت‌فشار قرار دادن قسمتی از جریان، تحت‌فشار قرا دادن جریان برگشتی.

درواقع در این سیستم ابتدا در مخزنی هوا با آب کاملاً مخلوط گردیده و سپس با فشار وارد تانک شناورساز می‌گردد سپس حباب‌های بسیار ریز با سرعت به سمت بالا حرکت کرده و ذرات معلق موجود در فاضلاب را به همراه خود به سطح آب برده و آن‌ها را شناور می‌سازد.  در انتها لجن تشکیل‌شده در سطح آب با روش هیدرولیکی و یا مکانیکی تخلیه می‌گردد.

یک سیستم DAF به‌طورمعمول دارای قسمت‌های زیر است:

پمپ فشار، سیستم تزریق هوا، مخزن اشباع سازی، رگولاتور فشار(شیر فشارشکن)، مخزن شناورسازی (دارای پخش‌کننده جریان ورودی) و سیستم افزایش مواد شیمیایی