شرکت مهندسی فرآب تدبیر

09044571557 – 02633412707-02634238243-02634238231

راکتور پرو خالی شونده ناپیوسته(SBR)

راکتور(SBR ) یکی از فرآیندهای هوازی تصفیه فاضلاب است. درواقع  SBR یک سیستم لجن فعال پر و خالی شونده برای تصفیه فاضلاب است که در آن شکل اولیه لجن فعال برپایه پر و خالی شدن توسعه‌یافته است. این روش هنگامی‌که دبی فاضلاب ورودی به سیستم تصفیه خیلی کم باشد روش مناسبی است که در آن عمل تصفیه، ته‌نشینی مواد جامد مایع مخلوط و تخلیه مایع رویی در یک مخزن انجام می‏‏گیرد. بنابراین به حوض ته‌نشینی نهایی و پمپ برگشت لجن فعال نیازی ندارد.

فرایند SBR به دو دسته جریان متناوب (intermittent flow) و جریان پیوسته(continuous flow) تقسیم می‌شود.

مزایای روش SBR:

  • بازده بالا
  • عدم نیاز به تانک ته‌نشینی
  • تحمل شوک بار آلی
  • هزینه احداث پایین