شرکت مهندسی فرآب تدبیر

09044571557 – 02633412707-02634238243-02634238231

راکتور فیلتراسیون با کیک لجن و جریان رو به بالا(USBF)

فرایند راکتور فیلتراسیون با کیک لجن و جریان رو به بالا یک سیستم لجن فعال متعارف است که با یک منطقه بی‌هوازی و یک کیک فیلتر لجن با جریان رو به بالا ترکیب‌شده و به یک بیوراکتور یکپارچه تبدیل‌شده است. در این سیستم با به‌کارگیری یک فیلتراسیون با جریان رو به بالا در یک بستر لجن که در یک مخـزن زلال‌ساز منشوری یا قیفی شکل قرارگرفته، نرخ جداسازی سرعت داده‌شده است. ترکیبی از سلول‌های میکروبـی و آب از پائین وارد زلال‌ساز می‌گردد و ضمن حرکت رو به بالا ، سرعت آن‌ها کاهش می‌یابد تـا جائیکـه لخته‌هایی از سلول‌ها ثابت و ساکن می‌شوند. این لخته‌ها تشکیل یک بستر کیک مانند لجن داده و به‌طور مؤثری ذرات کلوئیدی و دیگر ذرات ریز را فیلتر می‌نمایند. هنگامی‌که لخته‌ها بزرگ و سنگین می‌گردند ، بـه پـائین زلال‌ساز فرود می‌آیند و ازآنجا توسط پمپ به ناحیه بی‌هوازی برگشت داده می‌شوند

D:\شرکت فراب تدبیر\سایت و کاتالوگ\عکسهای بارگذاری شده در سایت\USBF.jpg

مزایای راکتور فیلتراسیون با کیک لجن و جریان رو به بالا:

  • تولید لجن کمتر
  • بی بودن فرایند
  • کاهش هزینه راهبری
  • نیاز به زمین کمتر