شرکت مهندسی فرآب تدبیر

09044571557 – 02633412707-02634238243-02634238231

تصفیه فاضلاب صنعتی

همگام با پیشرفت سریع و چشمگیر صنعت، آلودگیهای محیط زیست به واسطه تخلیه فاضلابهای متعدد از جمله فاضلابهای صنعتی به یکی از مشکلات و نگرانی های زیست محیطی در جهان امروزتبدیل شده است. واحدهای صنعتی بدلیل الزام در رعایت استانداردهای زیست محیطی و همچنین تمایل به استفاده مجدد از پساب، نیازمند رفع آلودگی و تصفیه فاضلاب می باشد.

شرکت فرآب تدبیر تصفیه با بهره گیری از فناوریهای روز دنیا و همچنین داشتن تیم با تجربه، در تصفیه فاضلاب صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی(فرآوردههای گوشتی،رب و کنسرو،لبنیات، آبمیوه و نوشابه، قند)، صنایع رنگرزی پارچه و منسوجات، فاضلاب بیمارستانی، فاضلاب صنایع فلزی، صنایع دارویی و آرایشی بهداشتی و … خدمات ارزنده ای ارائه کرده است.