شرکت مهندسی فرآب تدبیر

09044571557 – 02633412707-02634238243-02634238231

تصفیه فاضلاب صنایع رنگرزی

در صنعت نساجی میزان تولید فاضلاب به دلیل مصرف زیاد آب نسبتا زیاد است .همچنین به دلیل استفاده از مواد شیمیای و رنگی متنوع کیفیت این فاضلابها نیز متنوع میباشد.لذا این مساله توجه به کنترل و تصفیه فاضلاب ناشی از این صنایع را مضاعف می کند.

مهمترین مواد اولیه در صنعت نساجی به شرح ذیل می باشد:

  • – الیاف حیوانی شامل پشم و ابریشم و مو 
  • الیاف گیاهی شامل پنبه و کتان و کنف
  • – الیاف مصنوعی مانند پلی الکترولیت، پلی استر و پلی آمید
  • – اسیدهای معدنی و آلی مانند اسید سولفوریک، اسید هیدروکلریک،اسید استیک
  • – مواد قلیایی مانند سود،کربنات سدیم و پتاس 
  • مواد سفید کننده مثل آب اکسیژنه، ترکیبات کلردار و پراکسیدها 
  • املاح اسیدهای معدنی مانند سولفات سدیم،کلرورسدیم و سولفور سدیم 

مواد پاک کننده مثل صابونها با توجه به اینکه در صنایع نساجی بخش عمده فاضلاب در بخش رنگرزی تولید میشود لذا آلاینده های این فاضلاب شامل مواد رنگی و معدنی بوده و ماهیت اصلی فاضلاب شیمیایی است.به طور کلی میتوان گفت مهمترین شاخصهای موجود در فاضلاب رنگرزی شامل COD محلول، رنگ و PH است.

Description: تصفیه فاضلاب صنایع رنگرزی

تمام مولکولهای رنگزا از دو قسمت ساخته شده اند:

الف) قسمت رنگساز که مسئول ایجاد رنگ است

ب) قسمت رنگیار مکمل رنگساز بوده و سبب بالا بردن قدرت چسبندگی رنگساز به الیاف شده و انحلال رنگساز در حلال را بهبود میبخشد.

از نقطه نظر حلالیت مواد رنگزا به دو دسته رنگزای محلول و نامحلول تقسیم میشوند.مواد رنگزای محلول شامل رنگزاهای اسیدی، بازی و مستقیم میباشند و رنگزای نا محلول شامل مواد رنگزای گوگردی، خمی، آزوئیک،کرومی و رنگزاهای دندانه ای اما برا ساس نوع الیاف به کار رفته در حین رنگرزی دسته بندی شامل موارد ذیل می باشد: