شرکت مهندسی فرآب تدبیر

09044571557 – 02633412707-02634238243-02634238231

تصفیه فاضلاب صنایع دارویی

حضور باقی مانده های دارویی در فاضلابهای صنعتی و محیط زیست توجه مجامع علمی را به خود جلب کرده است.سالانه به میزان صدها تن از داروها استفاده میگردد که این داروها از طریق دفع داروی فعال و یا متابولیت آن توسط افراد بیمار وارد فاضلابها میگردد. نکته بسیار مهم دیگر در مورد آلودگی های دارویی ایجاد ترکیبات جدید در طبیعت و تشکل مولکولهای سنگینتر و غیر قابل حذف میباشد.این امر اهمیت تصفیه فاضلابهای دارویی را دو چندان میکند.حذف این باقی مانده های دارویی از فاضلاب طی روشهای متعارف تصفیه به طور کامل انجام نمیگیرد.حذف کامل این آلودگی ها توسط فن آوری های جدید مانند ازناسیون، اکسیداسیون فتوکاتالیستی و … قابل انجام میباشد.

Description: تصفیه فاضلاب صنایع دارویی

مروری بر صنایع داروسازی و فاضلابهای ایجاد شده:

برای شناخت فاضلابهای دارویی و ترکیبات آنها ابتدا انواع فرایندهای تولید دارو را بررسی میکنیم.این فرایندها شامل چهار دسته فرمانتاسیون،استخراج طبیعی،سنتز شیمیایی، فرمولاسیون و اختلاط میباشد.

در فرایند فرمانتاسیون در مرحله بازیافت محصول دارویی بسته به نوع بازیافت انتخابی ممکن است قسمتی از حلالهایی مانند متانول، ایزو پروپانول و اتانول وارد فاضلاب شود.ممکن است ترکیبات فلزاتی همچون روی و مس هم وارد فاضلاب شود.

در فرایند استخراج طبیعی از حلالهای متفاوتی استفاده میگردد که باعث آلودگی میشوند مانند متیلن کلراید، تولوئن، کلروفرم.

 در فرایند سنتز شیمیایی از حلالهایی نظیر بنزن، کلرو بنزن و تولوئن استفاده می شود و فاضلاب حاصل از این فرایند BOD، COD، TSS بالایی دارد و به دلیل سمیت و از بین بردن بیومس به صورت مستقیم قابلیت تصفیه با روشهای بیولوژیک را ندارد و باید ابتدا از طریق تصفیه شیمیایی غلظت و سمیت این فاضلاب را کاهش داد.

با توجه به مطالب ذکر شده تصفیه فاضلاب صنایع دارویی دارای پیچیدگی هایی میباشد که اگر طراح صفیه خانه به آنها اشراف نداشته باشد باعث تحمیل هزینه های مضاعفی به کارفرما خواهد شد.

شرکت فراب تدبیر با تکیه بر دانش فنی خود در این زمینه آماده ارائه خدمات به این صنایع میباشد.جهت اطلاعات بیشتر با شرکت تماس حاصل فرمایید.