شرکت مهندسی فرآب تدبیر

09044571557 – 02633412707-02634238243-02634238231

تصفیه فاضلاب صنایع آرایشی و بهداشتی

تصفیه فاضلاب صنایع آرایشی بهداشتی یا تصفیه پساب صنعت آرایشی بهداشتی از این جنبه اهمیت دارد که فاضلاب های آرایشی بهداشتی حاوی آلاینده هایی می باشند که در حالت عدم تصفیه فاضلاب در حد کافی خسارات بسیاری را به اکولوژی های طبیعی وارد می نمایند. اصلی ترین آلودگی های موجود در پساب صنایع آرایشی عمدتا شامل سورفاکتانت ها ، دترجنت ها و فسفر است که باید در حدود استاندارد محیط زیست و یا به جهت بازیابی تصفیه شوند. محصولات و خدمات شرکت فراب تدبیر در این مورد شامل پکیج تصفیه فاضلاب صنایع آرایشی و تصفیه خانه فاضلاب صنایع آرایشی از جنس بتن مسلح می باشد.

تعریف مواد آرایشی بهداشتی

تصفیه پساب صنایع آرایشی محصولات یا موادی که جهت تمیز کردن ، زیبا کردن ، معطر کردن و یا محافظت از قسمت های بیرونی بدن شامل پوست، مو و ناخن مورد استفاده قرار می گیرند.