شرکت مهندسی فرآب تدبیر

09044571557 – 02633412707-02634238243-02634238231

تصفیه فاضلاب بهداشتی

از آنجا که فاضلاب بهداشتی در اثر فعالیتهای انسانی تولید می‌گردد، گاهی به آن فاضلاب انسانی یا فاضلاب خانگی نیز گفته می‌شود. سرویسهای بهداشتی، شستشوی ظروف، استحمام، شستشوی سطوح و لباسشویی عمده‌ترین فعالیتهایی هستند که به تولید فاضلاب بهداشتی-انسانی منجر می‌شوند. فاضلاب بهداشتی هر نوع فاضلابی که توسط انسان تولید شده باشد است.البته باید توجه داشت که فاضلاب انسانی با فاضلاب شهری برابر نیست زیرا فاضلاب شهری علاوه بر فاضلاب خانگی حاوی برخی فاضلابهای دیگر از جمله فاضلاب ادارات، واحدهای تجاری، مراکز عمومی، صنایع داخل شهر و فاضلاب ناشی از نشت به داخل شبکه فاضلاب نیز می‌باشد که به این دلایل به آن فاضلاب بهداشتی گفته نمی‌شود.

در تصفیه فاضلاب بهداشتی سه مورد اهمیت پیدا میکند:

حجم فاضلاب

کیفیت فاضلاب

فرایند تصفیه