شرکت مهندسی فرآب تدبیر

09044571557 – 02633412707-02634238243-02634238231

تصفیه فاصلاب صنایع فلزی

صنایع فلزی و آبکاری بدلیل استفاده از مواد شیمیایی مختلف دارای فاضلابهای خطرناکی میباشند که شامل ترکیبات کروم شش ظرفیتی، کادمیوم، نیکل، Ph  پایین و یا متغیر، سیانوژن، اسید ها، فنل، قلیاییت، روغن، فلزات، سموم وسورفاکتانت می باشد. صاحبان این صنایع جهت حفظ محیط زیست ملزم به تصفیه فاضلاب میباشند.

شرکت فراب تدبیربا رائه پکیج های تصفیه فاضلاب صنایع فلزی با بالاترین راندمان جهت حذف آلاینده ها آماده ارائه خدمات به کلیه صنایع وابسته میباشد.

که این خدمات شامل موارد زیز میباشد:

  1.  طراحی پکیجهای تصفیه فاضلاب سیانوری و قلیایی حاوی فلزات سنگین شامل کادمیوم و روی و…

 طراحی پکیجهای تصفیه فاضلاب اسیدی حاوی فلزات سنگین از جمله کروم شش ظزفیتی