شرکت مهندسی فرآب تدبیر

09044571557 – 02633412707-02634238243-02634238231

بستر بی هوازی لجن با جریان رو به بالا(UASB)

در تصفیه فاضلاب به روش UASB، فاضلاب از انتهای راکتور UASB وارد آن شده و از میان واحد ابر لجنی که بصورت گرانول می باشد  به سمت بالا جریان پیدا می کند.

اجزای اصلی راکتور UASB:

۱ سیستم توزیع فاضلاب ورودی در راکتور UASB

۲ جداکننده فازگاز و مایع از جامد  (GLSS)  در راکتور UASB

۳بخش خروج پساب تصفیه شده از راکتور UASB

D:\شرکت فراب تدبیر\سایت و کاتالوگ\تصاویر عمومی\th.jpg

ویژگی اصلی سیستمهای UASB که به آن این امکان را می دهد تا در مقایسه با سایر فرآیندهای بی هوازی از فاضلاب با بار COD بسیاربالاتری استفاده کند، تولید لجن در راکتور UASB   به صورت گرانولی می باشد. تولید لجن بصورت دانه دانه در سیستمهای UASB به چند ماه زمان احتیاج دارد که این زمان را با برخی افزودنی ها به آن، می توان کاهش داد