شرکت مهندسی فرآب تدبیر

09044571557 – 02633412707-02634238243-02634238231

انعقاد و شناورسازی الکتریکی(ECF)

امروزه با فرآگیر شدن استفاده از فرآیندهای با تکنولوژی بالا راهکارهای نوینی برای غلبه بر فاضلاب هایی با بارآلودگی بالا مانند فاضلاب صنعت نساجی، پساب های فوق اشباع صنعت دام طیور و شیرآبه ی محل دفن زباله، بوجود آمده است که یکی از کاربردی ترین این راهکارها استفاده از فرآیندهای مبتنی بر الکتروشیمی می باشد.

D:\شرکت فراب تدبیر\سایت و کاتالوگ\عکسهای بارگذاری شده در سایت\ECF.jpg

کلوئیدها منشاء اصلی کدورت و بخش عمده ای از بار آلودگی یک نمونه ی فاضلاب می باشند. ذرات کلوئید دارای با منفی هستند و نیروی دافعه بین بارهای همنام موجب عدم ته نشنی ذرات کلوئید می شود.در فرایند انعقاد الکتریکی EC یا الکتروکواگولاسیون (Electrocoagulation)و فرآیند انعقاد و شناورسازی الکتریکی ECF یا الکتروفلوتاسیون الکتروکواگولاسیون/فلوتاسیون) Electroflotation جریان الکتریکی از طریق آند فداشونده از جنس آلومنیوم یا آهن موجب تولید یون های ۳+Fe و ۳+AL می شود. یون های مثبت محلول ایجاد شده به عنوان یک منعقد کننده عمل نموده و با جذب و خنثی سازی ذرات منفی کلوئید تشکیل فلوک و لخته های درشت داده و عمل ته نشینی را تسهیل می نماید. همچنین در کاتد در نتیجه ی هیدرولیز آب گاز H2 تولید شده و با نفوذ به دخل فلوک ها و لخته ها موجب صعود بخش قابل توجهی از آنها سطح مایع شده و مابقی به صورت لجن ته نشین می شود.در انتهای فرآیند لجن های ته نشین شده به وسیله ی لجن روب و فلوک های شناور شده به همراه چربی و سایر آلاینده ها به وسیله ی کفروب جمع آوری می شود.