شرکت مهندسی فرآب تدبیر

09044571557 – 02633412707-02634238243-02634238231

اسمز معکوس (RO )

فرایندی است که در آن از فشار برای معکوس نمودن جریان اسمزی آب از درون یک غشای نیمهتراوا استفاده میشود. اگر یک غشای نیمهتراوا بین دو محلول آب خالص و آب ناخالص قرار گیرد آب به گونهی طبیعی و تحت خاصیت اسمزی از غلظت پایین تر به غلظت بالاتر جریان مییابد. این پدیده تا هنگامی که پتانسیلهای شیمیایی دو طرف برابر گردند ادامه خواهد یافت. در حالت تعادل اختلاف فشار بین دو طرف غشا برابر اختلاف فشار اسمزی است. اگر فشاری برابر با اختلاف فشار اسمزی به محلول غلیظتر اعمال گردد جریان آب قطع خواهد شد. در صورتیکه فشار اعمال شده بیشتر از فشار اسمزی باشد، جهت جریان طبیعی آب، معکوس خواهد گردید.

فرآیند اسمز معکوس درواقع یک نوع تصفیه آب به روش غشاء یا لایه بندی است که این لایه ها دارای حفره های بسیار کوچکی هستند که بصورت نامتقارن بر روی یکدیگر بدور یک لوله پلاستیکی پیچیده شده‌اند و آب با فشار خیلی بالا از لابه لای آنها رد می‌شود و عمل تصفیه را انجام می‌دهد. در این روش آبی که موفق به خروج از لایه های فیلتر می‌شود بعنوان آب تصفیه شده و تمیز و آبی که اجازه خروج پیدا نمی‌کند بعنوان آب پسآب یا دور ریز به خارج از آن هدایت شده و به مسیر فاضلاب روانه می‌گردد.

حفره های آن بسیار ریز و کوچک بوده بنحوی که اجازه عبور تقریبا ۹۹% از آلودگیهای محلول را از خود نمی‌دهد این مواد آلوده محلول شامل انواع انگلها، قارچها، میکروبها و باکتریها و همچنین نیترات، آرسنیک، سرب و مواد سمی از این دست می‌باشد.در فرآیند اسمز معکوس از یک پمپ که توانایی ایجاد فشار بالایی در آب دارد استفاده می‌شود تا فشاری بیش از فشار اسمزی آب شور در محلول حاوی نمک‌های بیشتر ایجاد شده و آب خالص مجبور به عبور از سطح فیلتر اسمز معکوس شود.

با عبور غشا از سطح ممبران، چیزی در حدود ۹۵ تا ۹۹ درصد محتویات آب از آن جدا شده و در سمتی که آب شور قرار دارد، باقی می‌مانند. فشار لازم برای ایجاد فرآیند اسمز معکوس به میزان غلظت نمک‌های موجود در آبی که قرار است تصفیه شود بستگی دارد. هرچه میزان غلظت نمک‌ها بیشتر باشد، فشار بیشتری برای غلبه بر فشار اسمزی ایجادشده و تصفیه آب نیاز است.

اسمز معکوس یک فرآیند بسیار مؤثر در تصفیه آب دریا، آب لب‌شور و تصفیه آب شهری محسوب شده و در ابعاد کوچک (مثلاً دستگاه تصفیه آب خانگی) تا ابعاد بسیار بزرگ (مثلاً آب شیرین کن صنعتی) بسیار کاربرد دارد